امام حسن(ع)؛ سیب خوشبو

موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از نگاه «سیب خوشبو»

حضرت رسول اعظم(ص) فرمودند: ای حسن! تو «سیب خوشبو»، محبوب و برگزیده خالص قلب من هستی...

بایگانی
آخرین نظرات
  • ۳۱ خرداد ۹۵، ۱۹:۴۰ - بشرا
    افرین

۱ مطلب در بهمن ۱۳۸۳ ثبت شده است

یا الهی العاصین!ارزقنا حج بیتک الحرام

خانه کجا و صاحب خانه کجا؟طائف آن کجا و عارف این کجا؟

آن سفر جسمانی است و این سفر روحانی.

آن برای دولتمند است و این برای درویش.

آن اهل و عیال را وداع کند و این ماسوی را.

آن ترک مال کند و این ترک جان.

سفر آن در ماه مخصوص است و این را همه ی ماه.

آن را یک بار است و این را همه ی عمر.

آن سفر آفاق کند و این سیر انفس.

راه آن را پایان است و این را نهایت نبوَد.

آن می رود که برگردد و این می رود که از او نام و نشانی نباشد.

آن فرش پیماید و این عرش.

آن مُحرم شود و این مَحرم.

آن لباس احرام می پوشد و این از خود عاری می شود.

آن لبیک می گوید و این لبیک می شنود.

آن تا به مسجد الحرام رسد این از مسجد الاقصی بگذرد.

آن استلام حجر کند و این انشقاق قمر.

آن را کوه صفاست و این را روح صفاست.

سعی آن چند مره بین صفا و مروه است و سعی این یک مره در کشور هستی.

آن هروله کند و این پرواز.

آن آب زمزم نوشد و این آب حیات.

آن عرفات بیند و واین عرصات.

آن را یک روز وقوف است و این را همه ی روز.

آن از عرفات به مشعر کوچ کند و این از دنیا به محشر.

آن درک فنا آرزو کند و این درک تمنا را.

آن بهمیه قربان کند و این خویشتن را.

آن رمی جمرات کند و این رجم همزات.

آن حلق رأس کند و این ترک سر.

آن را {لا نسوق و لاجدال فی الحج}و این را فی العمر.

آن بهشت طلبد و این بهشت آفریند.

لا جرم آن حاجی شود و این ناجی،خنک آن حاجی که ناجی است.

حضرت آیت الله علامه حسن زاده ی آملی

۲۹ نظر ۰۲ بهمن ۸۳ ، ۰۹:۰۲
حسن میثمی